Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Zorgvastgoed

 

Vastgoedsector met groeipotentieel

De Europese bevolking is in toenemende mate aan het vergrijzen en blijft gemiddeld langer leven. In België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Zweden, de zes markten waar Aedifica actief is, zou tegen 2060 meer dan 25% van de bevolking ouder dan 65 zijn en meer dan 10% ouder dan 80. Die stijging van het aantal zorgbehoevende senioren zal tijdens de komende veertig jaar de vraag naar zorgvastgoed doen toenemen.

Daarnaast beschikken de overheden slechts over beperkte middelen om tegemoet te komen aan die stijgende vraag, waardoor er ook op private investeerders gerekend wordt voor de financiering van vastgoedinfrastructuur die beantwoordt aan de zorg- en huisvestingsbehoeften van de vergrijzende bevolking.

Bovendien wordt de langetermijnbehoefte aan zorgvastgoedinvesteringen eveneens ondersteund door de consolidatie van de zorguitbaters op Europese schaal, waarbij vastgoed verkocht wordt om de verdere groei van de zorggroepen te financieren.

Door de demografische trends op lange termijn, de beperkte publieke middelen en de consolidatie van de zorguitbaters, investeert Aedifica dus in een vastgoedsector met een sterk groeipotentieel.

Verschillende types zorgvastgoed

Aedifica investeert in zorgvastgoed voor verschillende doelgroepen. De primaire focus van investeringen ligt op alle soorten huisvesting voor senioren met een zorgvraag. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in vastgoed voor andere soorten zorgbehoevenden. Aedifica onderscheidt binnen haar zorgvastgoedportefeuille de volgende segmenten:

  • zorggebouwen voor zorgafhankelijke senioren zijn de vaste verblijfplaats van senioren die er permanent gebruik maken van collectieve diensten op huishoudelijk vlak, bijstand in het dagelijkse leven en verpleegkundige of paramedische zorgen. Dat soort gebouwen wordt in België ‘woonzorgcentrum’ en ‘maison de repos’ genoemd, in Duitsland ‘Pflegeheim’, in Nederland ‘zorgresidentie’ of ‘verpleeghuis’ en in het Verenigd Koninkrijk ‘care home’.
  • zorggebouwen voor zelfstandige senioren met diensten op aanvraag bestaan uit individuele wooneenheden waar ouderen zelfstandig wonen, met gemeenschappelijke voorzieningen voor dienstverlening waarop zij facultatief een beroep kunnen doen. Dat soort gebouwen wordt in België ‘assistentiewoningen’ en ‘résidence-services’ genoemd, in Duitsland ‘betreutes Wohnen’ en in Nederland ‘seniorenappartementen’.
  • zorggebouwen met gemengde bestemming combineren binnen één gebouw (of binnen meerdere gebouwen op één site) wooneenheden voor zowel senioren met hoge zorgbehoeften als senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag. Op sommige sites wordt huisvesting voor senioren ook gecombineerd met andere soorten zorg, zoals bijvoorbeeld medische centra.
  • zorggebouwen voor andere doelgroepen dan senioren bieden permanente huisvesting aan personen die door hun jonge leeftijd, een beperking of een ziekte hoge zorgbehoeften hebben. Dit segment is echter slechts een klein deel van Aedifica’s portefeuille (ca. 1%).