Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Koers van het aandeel*

 

Euronext Amsterdam

Sinds 7 november 2019 handelt Aedifica op Euronext Amsterdam via een tweede notering. CEO Stefaan Gielens luidde voor deze gelegenheid de gong bij de opening van de beurshandel in Amsterdam.

Aedifica heeft in het kader van de tweede notering geen nieuwe aandelen uitgeven. Euronext Brussels blijft de referentiemarkt van de Groep en de handelsvolumes op de Belgische en Nederlandse Euronext-beurzen worden samengevoegd in de verslaglegging.

Lees ons persbericht voor meer informatie over de tweede notering op Euronext Amsterdam.

Secondary listing summary (uitsluitend beschikbaar in het Engels)

 

Euronext Brussels

Aedifica is sinds oktober 2006 genoteerd op Euronext Brussels (continumarkt) onder het symbool AED. Klik hier om het aandeel te volgen op Euronext Brussels.

Aedifica is opgenomen in de Bel Mid Index. Door de hoogste relatieve stijging op het vlak van beurskapitalisatie over 2019, heeft Aedifica de BEL Mid Company of the Year 2019 award gewonnen.

Om Aedifica's 10de noteringsverjaardag te vieren, werd CEO Stefaan Gielens op 29 September 2016 uitgenodigd om de Openingsbel van Euronext Brussels te luiden. Klik hier om een video van het evenement te bekijken.

Op 7 mei 2019 luidde CEO Stefaan Gielens opnieuw de Openingsbel om Aedifica's vijfde kapitaalverhoging van 418 miljoen € te vieren - de grootste kapitaalverhoging ooit in de Belgische beursgenoteerde vastgoedsector.

 

                                Aedifica Listed Euronext   Aedifica BELMid Company of the Year 2019

 

EPRA/NAREIT Index

De gewone aandelen van Aedifica worden sinds 18 maart 2013 in de FTSE EPRA/NAREIT Europe Developed index opgenomen.

EPRA ('European Public Real Estate Association') is de stem van de Europese beursgenoteerde vastgoedsector. De organisatie telt meer dan 270 leden en vertegenwoordigt meer dan 450 miljard € aan vastgoed. De EPRA-indexen zijn een wereldwijde benchmark en de meest gebruikte investeringsindex voor beursgenoteerd vastgoed. De criteria om opgenomen te worden in de indexen zijn gepubliceerd op de website van EPRA.

Het hoofdstuk 'EPRA' dat in het jaarlijks financieel verslag is opgenomen, bevat aanbevelingen voor de belangrijkste indicatoren van de financiële prestatie voor beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen. Aedifica sluit zich aan bij de tendens om de rapportering te standaardiseren met het oog op een betere kwaliteit en vergelijkbaarheid van de informatie en stelt het merendeel van de door EPRA aanbevolen indicatoren ter beschikking van de investeerders.

 EPRA

 Aedifica EPRA Gold Award

In 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 werd aan Aedifica vijf keer op rij de 'EPRA Gold Award' uitgereikt voor haar jaarlijks financieel verslag. Aedifica blijft op die manier in de kopgroep van de Europese vennootschappen die worden geëvalueerd door EPRA.

EPRA sBPR Silver Award EPRA sBPR Silver Award In 2019 publiceerde Aedifica zijn allereerste duurzaamheidsverslag over de inspanningen die de Groep deed op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de loop van 2018. Dat verslag won de 'EPRA sBPR Silver Award' en de 'EPRA sBPR Most Improved Award'.

 

Stoxx Europe 600 Index

Sinds 23 september 2019 is Aedifica opgenomen in de Stoxx Europe 600 Index. Door de opname in deze index verankert Aedifica zich eens te meer als marktreferentie in beursgenoteerd Europees zorgvastgoed.

STOXX Ltd. is een wereldwijde indexleverancier, die een wereldwijde indexfamilie van meer dan 10.000 strikt gereguleerde en transparante indexen berekent.

 

 

* De beursgegevens op de home page worden verspreid door Symex. Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt voor de uitvoering van transacties. Wij raden u aan om vóór elke verrichting uw financiële tussenpersoon te raadplegen.