Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

In mei 2019 publiceerde Aedifica haar eerste Duurzaamheidsverslag. Dit verslag weerspiegelt Aedifica's bewuste engagement rond 'housing with care' en de verantwoordelijkheid op lange termijn die dat engagement met zich meebrengt ten opzichte van de uitbaters van zorgvastgoed en hun bewoners, de aandeelhouders en de samenleving in het algemeen. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een integraal onderdeel van alle aspecten van de investeringsstrategie en de dagelijkse bedrijfsvoering van Aedifica.

Aedifica draagt zorg

  • voor senioren en hun huisvestingsbehoeften
  • voor haar langetermijnrelatie met uitbaters en overheden
  • voor haar werknemers en hun welzijn
  • voor transparantie inzake corporate governance
  • voor duurzame investeringen

Aedifica is er trots op om de band tussen te kunnen tonen tussen haar zakelijk succes en haar inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nodigen u uit om het Duurzaamheidsverslag te lezen, en in het bijzonder het actieplan voor 2025, waarin Aedifica ambities op milieu- en sociaal gebied worden beschreven, die zullen worden gerealiseerd in permanente dialoog met de uitbaters, werknemers en andere stakeholders.

Download Aedifica's Duurzaamheidsverslag

 

Blijf op de hoogte van Aedifica's vooruitgang op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

follow Aedifica on LinkedIn   follow Aedifica on Instagram   Aedifica Twitter